clinic-especialistas-lleida

Les nostres
especialitats mèdiques

medicina-estetica-mujer-lleida

Medicina i cirurgia estètica

La medicina estètica és una especialitat que té com a fi la restauració, el manteniment i la promoció de l’estètica, la bellesa i la salut, per qui utilitza pràctiques mèdiques i de petit intervencionisme.

La cirurgia estètica és una especialitat quirúrgica que té com a objectiu millorar o restaurar l’aparença de certes parts del cos així com mantenir o millorar la correcta funcionalitat, mitjançant procediments quirúrgics.

Bellesa/Estètica

L’estètica és la branca de la filosofia que té per objectiu l’estudi de l’essència i la percepció de la bellesa. En el Clínic Lleida tindrà la possibilitat de realitzar tractaments d’estètica a través de massatges, higienes, aparatologia específica, tractaments reductors, etc. Sense acció invasiva.

Urologia

La urologia és una especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la
prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties renals,
de les vies urinàries i el retroperitoneu, així com les malalties
de l’aparell reproductor masculí.

Malalties que estudien i tracten:

+ Andrologia:

Cirurgia de la incurvació del penis i malformacions.
Disfunció erèctil.
Cirurgia estètica masculina: escrotoplastia, allargament de penis.

+ Càncer de ronyó, bufeta, pròstata i penis.
+ Litiasis urinàries.
+ Malalties de transmissió sexual.
+ Urologia pediàtrica.
+ Incontinència urinària i prolapses.
+ Patologia prostàtica.

Si requerix més informació pot visitar la pàgina web dels nostres
especialistes en urologia: uroclíniccenter.com

Ginecologia/Obstetrícia
/Reproducció assistida

Ginecologia

La ginecologia és una especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la prevenció, diagnostico i tractament de les malalties de l’aparell reproductor femení.

Malalties que estudien i tracten:

+ Infeccions en vagina, úter, ovaris o mames.
+ Síndrome d’ovari poliquístic.
+ Amenorrea (absència de menstruació).

+ Sagnat menstrual abundant.

+ Miomes uterins.
+ Endometriosi.
+ Malalties de transmissió sexual.

+ Càncer de mama, vulva, ovari i úter.

+ Malaltia inflamatòria pelviana.

+ Menopausa.

+ Prolapses genitals.

+ Incontinència d’orina.


Obstetrícia

L’obstetrícia és la part de la medicina que s’ocupa de l’embaràs, el part i el postpart.

Malalties que estudien i tracten:

+ Embaràs ectòpic.
+ Amenaça d’avortament.
+ Diabetis gestacional.
+ Eclàmpsia
+ Síndrome de HELLP


Reproducció assistida:

La reproducció assistida és una especialitat que s’ocupa dels problemes relacionats amb la reproducció humana.

Fisioteràpia i rehabilitació del
sòl pelvià

Fisioterapia y rehabilitación del suelo pélvico.

La fisioteràpia del sòl pelvià o la fisioteràpia uroginecológica és la branca de la fisioteràpia que té com a objectiu poder valorar, tractar, millorar i prevenir les alteracions que puguin produir-se en la zona del sòl pelvià, tant en homes com en dones.

El sòl pelvià és un conjunt de músculs i altres teixits que tanquen la cavitat abdominal en la seva part inferior, la funció de la qual és sostenir els òrgans pelvians de manera adequada per a assegurar el bon funcionament dels mateix.

Nutrició
/Psiconeuroinmunología
Clínica (PNI)

La nutrició és la ciència que comprèn tots aquells processos mitjançant els quals l’organisme incorpora, transforma i utilitza els nutrients continguts en els aliments.

La PNI és una disciplina que té una visió integral de la salut i considera que l’origen de molts trastorns es troba en la microbiota intestinal. Com més diversa, major és la teva immunitat enfront de la malaltia.

La PNI part de la base que les emocions, l’estrès, l’ansietat o la depressió provoquen canvis tant a nivell de sistema hormonal com immunitari. I al seu torn, considera que el sistema nerviós, l’immunitari i l’endocrí interaccionen amb els bacteris del nostre intestí.

Cirurgia robòtica

La cirurgia robòtica Da Vinci és un sistema quirúrgic avançat que
permet realitzar cirurgies complexes a través de mínimes incisions en la
pell. Alguna dels seus avantatges són: menor dolor postoperatori, una
recuperació més ràpida, menys sagnat i menys complicacions.
Hi ha diferents especialitats que es poden beneficiar d’aquesta tècnica
com la urologia, ginecologia, otorrinolaringologia, cirurgia toràcica i
cirurgia general.

Si requereix més informació pot consultar la pàgina web clinicrobotics.com